Trách nhiệm của các hội viên là gì?

  • Hội viên không được phép làm những việc (ở đây)
  • Hội viên là người có tinh thần và trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của CBT trên mạng xã hội (fanpage, group) cũng như ngoài thực tế.
  • Hội viên có trách nhiệm thực hiện các quy định hoạt động của chi hội nói riêng và CBT nói chung.
  • Hội viên có nhu cầu sử dụng áo đồng phục thì đăng kí với chi hội trưởng để được cung cấp. Có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ thẻ hội viên. Xin cấp lại khi bị mất/hỏng.
  • Hội viên có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo hoạt động của Chi hội trưởng.
  • Có trách nhiệm chung trong công tác xây dựng chi hội nói riêng và CBT nói chung.
  • Khi mất thẻ, Hội viên phải báo cho Chi hội trưởng được biết để CBT thông báo về việc mất thẻ, hủy thẻ và cấp thẻ mới cho hội viên. (Hội viên được cấp thẻ lần đầu miễn phí, phí cấp lại 50k/thẻ).

Ban Quản trị