Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Cây Bút Trẻ là gì?

  • CBT hoạt động phi lợi nhuận.
  • CBT hoạt động trong lĩnh vực văn chương và sinh hoạt đội nhóm, câu lạc bộ
  • Không hoạt động bất cứ nội dung hình thức nào liên quan đến chính trị, tôn giáo, quốc tế.
  • CBT có sứ mệnh phát triển tinh thần, đời sống văn chương, giúp các tác giả, tác phẩm và bạn đọc được lan tỏa và biết đến nhau nhiều hơn.
  • Hoạt động các công tác vì xã hội, phát triển tinh thần cộng đồng và ý thức thiện nguyện.
  • 06 điều hội viên không được làm (xem tại đây)

Ban Quản trị