Tôi muốn hỏi về nhuận bút?

Các bạn thân mến!

Tính từ ngày 01/7/2018, tất cả các cơ chế về nhuận bút sẽ chấm dứt.  Theo đó, các bài viết sẽ không còn được hưởng nhuận bút nữa.

Cây Bút Trẻ là một website phi lợi nhuận. Ở đây, chúng ta xây dựng lên một cộng đồng đam mê văn chương. Bởi vậy, những tác phẩm được chọn đăng sẽ là những tác phẩm chất lượng. Chất lượng bởi vì mỗi bài viết từ giờ sẽ trải qua ít nhất 02 vòng phê duyệt. Những tác phẩm từ bây giờ được đăng trên Cây Bút Trẻ, có thể coi đó là một sáng tác giá trị. Bởi tác giả của nó đã đem tất cả những tinh hoa nhất có thể và họ chắt lọc vào trong mỗi tác phẩm khi mà, với họ mỗi tác phẩm ấy chỉ còn duy nhất một giá trị đó là giá trị của văn chương. Tất cả các giá trị về vật chất không còn tồn tại, mỗi tác phẩm được tác giả đăng cũng không vì nhuận bút nữa. Khi đó, sáng tác của họ là những điều vô giá mà họ dành cho bạn đọc.

Chú ý: Tất cả các bài đăng, những tác giả còn chưa nhận nhuận bút của các bài được đăng từ ngày 30/6//2018 về trước thì liên hệ với Ban Quản trị  để được thanh toán.

Ban Quản trị