TIẾNG GỌI TRƯỜNG SA

70
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

Non sông hỡi Trường sa đang gọi
Bắc phương rình bờ cõi nước ta
Biển Đông một mảnh quê nhà
Ra tay quyết giữ dù là máu rơi.

Những bằng chứng thế giới đã chỉ
Nhớ công hàm hội nghị năm nao
Rõ ràng không lệch chút nào
Trường sa đất Việt trời cao cũng rành.

Nay vì chút đua tranh hám lợi
Mất tình làng cũng bởi tham lam
Bắc phương ngỗ ngược làm càn
Đưa giàn khoan khủng mò sang kiếm lời.

Chúng mưu mô toan đời xâm lược
Ngỡ tưởng rằng một bước lên mây
Còn lâu! Mẹ kiếp chúng mày
Người dân đất Việt chung tay một lòng.

Hãy lắng nghe biển Đông đang gọi
Khắp đất trời vọng Trường sa
Phen này quyết giữ sơn hà
Cho thù giặc biết rằng ta thế nào.

Lời đàm phán nếu thảo ra không đặng
Với lũ chầy khỏi cố gắng phân bua
Đánh luôn cho chúng nó chừa
Một lần cứng rắn phòng ngừa lần sau.
Trận này lay lứt càng lâu
Kẻ thù khắp chốn càng bâu tranh giành.

Thôi thì đành chiến tranh bùng nổ
Sá chi nào máu đổ người ơi
Lên đường giữ lấy biển trời
Trường sa sóng vỗ những lời quyết tâm
Đời thi sĩ tay cầm cây bút
Đất nước cần gác bút vùng lên
Giữ cho Tổ quốc bình yên
Giữ cho biển đảo một miền trời xanh
                            – Xuân Thời 08.05.2014 –

© Các sáng tác được đăng tải tại đây là những tác phẩm của những tác githành viên được bảo hộ bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Mọi sự xâm phạm, vi phạm về quyền tác giả, quyền tác phẩm đều được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng ghi rõ TÊN TÁC GIẢ và dẫn nguồn CAYBUTTRE.VN khi bạn sao chép/đăng tải lại các nội dung này. 
Hòm thư liên hệ: info.caybuttre@gmail.com | Tham gia Group | Tham gia Fanpage | Hướng dẫn gửi bài Đăng
gia Group tại đây, theo dõi Fanpage