Tiền ơi! – thơ : Nguyễn Ngọc

0
101
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Tiền ơi mày cứ đi đâu
Sao bắt ta đợi lâu lâu thế này
Chịu làm sao được hả mày
Ta bao nhiêu việc phải cày biết không?

Mày thích mày cứ đi ngông
Ta đây nói thế chứ trông gì mày
Anh em bè bạn ta đầy
Lo gì chết đói mà mày cười vang.

Rồi cha mẹ đến họ hàng
Mọi người cho đấy chẳng màng chi đâu
Ta đang tức cũng lâu lâu
Với người ta ghét không câu nói nào.

Ơ hay mày cứ ngồi cười
Ta hờn ta dỗi với người kệ ta
Có người đang muốn đưa ta(đưa tiền)
Ấy vậy mày tưởng thế mà đã xong

Nhưng mà ta nói chẳng ngông
Tỏ ra nguy hiểm thế không là gì
Ta đây không chấp làm chi
Kệ cho mày muốn nghĩ chi kệ mày

Nói thì ta nói vậy thôi
Mày đi du hí xong rồi về đi
Chứ ta cũng chẳng nghĩ gì
Mày về mày chọn nằm lì ví nha.