Thông tin về các Biên tập viên

 •  Chuyên mục SỐNG ĐẸP
  Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời 1. Mr. Đức Diễm
  – Thư điện tử: diemhoangak96@gmail.com
  – Điện thoại:  0868.073.269
  – Facebook: Bấm vào đây
 • Chuyên mục THƠ
  Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời 1. Ms. Hiền Thơ

  – Thư điện tử: hien.caybuttre@gmail.com
  – Điện thoại: 0975.326.807

  – Facebook: Bấm vào đây

 •  Chuyên mục LỜI TRÁI TIM
  Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính mắt và cận cảnh 1. Ms. Hương Trà

  – Thư điện tử: loitratim.cbt@gmail.com
  – Điện thoại: 01696.448.726

  – Facebook: Bấm vào đây

  Trong hình ảnh có thể có: 1 người 2. Ms. Kiều Huyền

  – Thư điện tử: loitratim.cbt@gmail.com
  – Điện thoại: 01652.276.363
  – Facebook: Bấm vào đây

 • Phụ trách Fanpage/Group/ và Chuyên mục CÁC CUỘC THI
  Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đi bộ, bầu trời và ngoài trời 1. Ms. Nguyễn Huyền

  – Thư điện tử: cuocthiviet.caybuttre@gmail.com
  – Điện thoại: 0164.283.2481

  – Facebook: Bấm vào đây

  Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Kim Hồng, mũ, ngoài trời và cận cảnh 2. Ms. Kim Hồng

  – Thư điện tử: Roseflower.hn@gmail.com
  – Điện thoại: 01645.079.110
  – Facebook: Bấm vào đây

  .

 • Chuyên mục Radio 21h 
  1. Ms. Phạm Thị Thanh Hoa

  – Thư điện tử: radio21h.cbt@gmail.com
  – Điện thoại: 01667.428.321

  – Facebook: Bấm vào đây