Thời gian – thơ Phong Tâm

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thời gian lơ lửng trôi
Em giơ tay
Kéo thời gian theo cùng
Vội
Mà bâng khuâng trước cái lạnh lùng chấp chới
Thời gian băng qua
Như cánh hạc giữa đồng
Cho trôi hết nỗi chờ mong
Để mai này mắt hết trông ngóng người
Nỡ lòng vụt mất giữa trời…
Em sao nắm được bầu trời nữa đây?
Hôm nay lỡ mất vài giây
Ngày mai lỡ mất là ngày, tháng, năm
Mắt trông mắt ở xa xăm…
Tác giả: Phong Tâm