Thơ ngày buồn – thơ Phong Tâm

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Em làm một hạt mưa rơi
Để trưa bớt nắng, để đời bớt khô
Em làm bến đợi bến chờ
Cho vơi đi bớt từng giờ ngóng ai
Em làm hạt nắng sớm mai
Để đêm bớt nặng, bớt dài cô đơn
Ước chi làm một cánh chuồn
Báo mưa báo bão bớt buồn bớt lo…
Du dương từng vạt chiều tà
Long lanh nắng hạ thiết tha rực trời
Em làm một sắc đỏ tươi
Làm gam tím biếc bên người trăm năm
Anh ơi, sao sóng lại ngầm?
Sao bão cứ nổi, sao lòng không yên?
Để em làm chính em bền
Để yên lặng sống trọn bên kiếp người.
Tác giả: Phong Tâm