Tâm sự hoa mắc cỡ – Thơ Hoàng Oanh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rực rỡ, đưa hương
say đắm lòng
hoa hồng
kiêu sa
Nhỏ nhoi, nhợt nhạt
dưới chân người
chỉ là
hoa dại

Xấu hổ
sợ người chạm phải
phiền toái thôi
Động lòng ai
mà e thẹn bối rối!
Khép hàng mi
để người biết
trinh nữ ưa ngủ ngày
Chụm bàn tay
cho người thấy
ngủ ngày có gai.

Đâu có làm rát buốt tay ai…

Tác giả: Hoàng Oanh

* Hoa mắc cỡ, e thẹn, xấu hổ, ngủ ngày là các tên gọi khác của hoa trinh nữ.