ti nh tho con kho i do t do ng - Tìm Quê - Thơ Nghĩa Trần

Tìm Quê – Thơ Nghĩa Trần

Đâu mất rồi chiều khói giữa tháng baKhói đốt đồng thơm mùi rơm mùa hạHương ngai ngái mùi sình non thôn dãRuộng- đàn cò thong thả bước mông lung. Đâu mất rồi luỹ tre bọc quanh làngCầu tre nhỏ tình tang qua suối giụcGái quê hát tìm chồng mua bánh đúcKéo gàu đêm ra giếng […]

Đọc tiếp