Tag: Bạn muốn thành công hay mãi mãi tầm thường?

Chuyên mục Radio21h được phát mới vào 21h hàng ngày. Chi tiết cộng tác hoặc muốn trở thành Hội viên của chuyên mục vui lòng liên hệ Quản trị viên chuyên mục. Chúc các bạn Online vui vẻ!
"Đã có rất nhiều người từ bỏ ngay trong thời khắc khó khăn nhất. Nhưng đó không phải là bạn nếu đủ dũng khí để sẵn sàng."  Thành công khi tuyệt đối tin tưởng vào bản thân Mỗi ngày bạn bước ra đường, gặp những người thành công. Bạn ngưỡng mộ...

BÀI MỚI ĐĂNG