Tag: 26 bài dự thi được xét chọn vòng 1

Sau 46 ngày kể từ ngày khởi động (1/7/2017), đến nay BTC Cuộc thi Viết cho người tôi yêu đã nhận được hơn 200 bài tham gia. Về cơ bản, đa số các bài tham gia đều có những cảm xúc, những thông điệp cuộc sống nhất định. Hầu hết...

BÀI MỚI ĐĂNG