Ru mình về với tuổi thơ – tác giả Hoa Anh Túc

0
20
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Ru mình bằng khúc ca dao,
Để bao kí ức lẻn vào giấc mơ.
Cây đa, giếng nước, tuổi thơ
Trở về để thấy dại khờ còn nguyên.
Kìa đôi dép rách bên hiên
Tuổi thơ xỏ ngược chạy nghiêng nắng chiều.
Thân cò một dáng liêu xiêu
Ăn đêm sợ lắm đời nhiều bão giông.
Trẻ thơ khát ngụm nước đồng
Nắng trưa đổ lửa rát phồng thịt da
Mẹ thương còn quát, còn la,
Sợ đêm con bệnh, mẹ già ốm o.
Nồi cơm ủ dưới đống tro
Độn cùng khoai sắn mà no đến giờ.
Giật mình tỉnh giữa cơn mơ
Đời trăm cám dỗ trực chờ ngoài kia.

Tác giả : Hoa Anh Túc