[Radio 21h]: Mỏi bước rồi, ta nhìn lại cuộc đời- CTV Thúy Hằng

0
2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Giọng đọc: Thúy Hằng

Tác phẩm: Mỏi bước rồi, ta nhìn lại cuộc đời

Tác giả: Tâm Hiểu Thương

Đọc tác phẩm: Tại đây

 

Người đi, người ở, sinh tử xoay vòng có trừ một ai. Họ vẫn đang ở đó, rất gần chúng ta thôi.