•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Giọng đọc: Đăng Quyền

Tác phẩm: Khi người lớn cô đơn

Tác giả: Nắng

Đọc tác phẩm: Tại đây