[Radio 21h]: Gánh- Giọng đọc Trúc Đào

 

Tác phẩm: Gánh (Thơ)

Tác giả: Hoa Anh Túc

Giọng đọc: Trúc Đào

Đọc tác phẩm: Tại đây

Đánh giá về bài viết này!