[Radio 21h]: Đằng nào chẳng yêu… sốt ruột!- Voice off Ngọc Lê+ Sa Sa

 

Giọng đọc: Ngọc Lê+ Sa Sa

Tác phẩm: Đằng nào chẳng yêu… sốt ruột!

Tác giả: Nam Ucit

Đọc tác phẩm: Tại đây

Đánh giá về bài viết này!