•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Giọng đọc: Ngọc Lê+ Sa Sa

Tác phẩm: Đằng nào chẳng yêu… sốt ruột!

Tác giả: Nam Ucit

Đọc tác phẩm: Tại đây