Quyền lợi của các hội viên là gì?

  • Hội viên được tham gia vào các hoạt động sinh hoạt của chi hội nói riêng cũng như CBT nói chung.
  • Hội viên được chi hội thử thách và nếu đáp ứng điều kiện sẽ được chi hội đề xuất kết nạp, cấp thẻ hội viên và áo đồng phục.
  • Hội viên được tham gia sinh hoạt, chia sẻ về hoạt động văn chương trong chi hội. Có cơ hội được tham gia các hoạt động quy mô lớn của CBT.
  • Hội viên được xét bài viết, tác phẩm để đăng trên website CBT.
  • Hội viên được CBT và cơ quan chủ quản hỗ trợ về pháp lý, danh phận để lên tiếng cũng như thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm trong các trường hợp bị xâm phạm hoặc các sự cố liên quan.
  • Hội viên có cơ hội được tham gia vào các hoạt động in ấn, xuất bản văn chương.
  • Hội viên có cơ hội được ưu tiên tham gia vào các chương trình, các dự án phát triển thương hiệu, truyền thông, các hoạt động phim ảnh…từ cơ quan chủ quản.
  • Hội viên khi có tác phẩm mới được in ấn, xuất bản được hỗ trợ truyền thông.
  • Hội viên được xét hội viên ưu tú, hội viên xuất sắc hàng năm để được vinh danh trao thưởng…
  • Hội viên có cơ hội được tham gia cũng như đi đến nhiều nơi, nhiều hoạt động có CBT.

Ban Quản trị