Nhờ gió – thơ Thanh Lực

Gió hãy mang em đi
Vì tôi không muốn nữa
Tình yêu có ngọt ngào
Nhưng dài lâu chẳng thể.

Vì người ấy và tôi
Không cách nào đến được
Đường dài bước một mình
Nên chẳng cần khó nhọc.

Gió hãy mang em đi
Ngoài kia trời rất đẹp
Đường trải đầy hoa lá
Nhưng ta không bên nhau.

Đánh giá về bài viết này!