Nghe duyên – tác giả Nguyễn Kiên Nhẫn

0
13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Trăng lả lơi
Biển chiều lả lơi

Ta rơi rụng hết một đời trao em.

Mắt huyền diệu
Làn môi huyền diệu
Ta say năm tháng dệt yêu thành đời.

Bềnh bồng con nước bể khơi
Ta chài tình sóng ngủ nơi mộng lành.

Tựa đầu khi tóc còn xanh
Ngày mai ngả trắng còn dành riêng thu.

Tác giả: Nguyễn Kiên Nhẫn