•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có một điều rất lạ
Xuất phát bởi con tim
Mỗi khi nàng vội vã
Nó lại muốn đi tìm
 
Có một điều rất lạ
Chẳng gặp mặt bao giờ
Trái tim mình sỏi đá
Giờ cũng đã ngẩn ngơ
 
Có một điều rất lạ
Lúc nhớ lại làm thơ
Gieo vần sao ngọt quá
Không biết tự bao giờ
 
Lại một điều lạ nữa
Biết không thể ngóng chờ
Mà sao như cơm bữa
Chẳng thấy lại bơ vơ.

Tác giả: Trường Nguyễn