MAI – Thơ Đỗ Thành Nguyên

0
47
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có một ngày
anh ở tận mây xanh
gió nâng hồn
lãng đãng xua ngữ nghĩa
nhắm mắt mơ
chẳng bàn về thật-bịa
cánh én đầm
cánh hồng lả
song song

Chẳng đời nào chẳng rối rắm ước mong
gió qua tay
mây tượng hình
ngỡ cõi
bóng dáng ai từ hồng trần
nhớ vội
chớm khuya về lại nguệch ngoạc phong thư

Mỗi kiếp người
là một nỗi riêng tư
một giấc ngủ đông
một hè gió mát
cái vươn vai từ trăm nghìn đổ nát
là giọt tương phùn trong chuỗi mây mưa

Một phận người là thứ chẳng xưa
chuyện hôm qua
nơi đây
còn đính chặt
cái xác thân
ta bà
què quặt
nắng ráng chiều hất sáng về đông

Ngày mai về lại trang trí hừng đông
lụa mây giăng
dải nắng lùa
trong mắt
chuyện đêm qua đã chẳng còn vằng vặc
nụ trăng tròn chẳng biết trăng non

Tác giả :Đỗ Thành Nguyên

Mỗi kiếp người là một nỗi riêng tư một giấc ngủ đông một hè gió mát