•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tập nhật kí em giấu ngăn bàn nhỏ

Ấp ủ tặng anh, cũng đã lâu rồi

Mặt đối mặt nhưng lại chẳng thể nói

Những tâm tư em dấu suốt một thời…

Thu đã đến bên sân trường nho nhỏ

Nơi cất dấu những ước muốn to to

Đã bao mùa, đã bao mùa như thế

Không thành lời, em thấy lòng xót xa.

Tập nhật kí cứ mỗi lúc dày thêm

Tình cảm ấy cũng đến lúc nhiều thêm

Làm sao nói những lời chưa thể nói?

Mười bảy đó tuổi rung động đầu đời…

Hỡi góc sân, cây bàng và ghế đá

Giúp em nhé, giữ thứ tình cảm này

Để mai này rời xa em sẽ nhớ

Em ngày đó đã thích thầm một ai?

Tác giả: Nguyên Trang