Làm thế nào để tôi được tham gia vào Cây Bút Trẻ?

  • Hội viên CBT là người Việt Nam hoặc có quốc tịch Việt Nam. Không phân biệt giới tính, tôn giáo, vùng miền, trình độ, tuổi tác…
  • Hội viên phải là người có tố chất khả năng hoặc đam mê với văn chương
  • Hội viên phải có tinh thần sinh hoạt chung, tham gia vào các hoạt động của chi hội cũng như toàn cộng đồng.
  • Để tham gia vào CBT, hội viên cần xác định được mình nên tham gia vào chi hội nào để phù hợp với quê quán hoặc nơi đang ở, công tác để có thể thuận tiện tham gia vào các sinh hoạt của chi hội.
  • Để tham gia, hội viên liên hệ với Chi hội trưởng của chi hội đó. Chi hội trưởng sẽ hướng dẫn hội viên để được tham gia.

Ban Quản trị