•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thôi thì thơ nốt đêm nay
Mai ta khép lại tháng ngày rong chơi
Tóc mây bạc trắng bên trời
Bởi nghe ngọn gió ca lời biếc xanh

Bao nhiêu sẹo đất đang lành
Còn bao máu chảy chưa thành oan khiên
Dày thơ thêm mỏng ví tiền
Thật như chót lưỡi đi liền đầu môi

Nửa đời bèo dạt hoa trôi
Người yêu ta lỡ thì rồi, biết không?
Lại về bên lở dòng sông
Vốc lên từng ngụm sữa nồng phù sa

Tự ta gột rửa đời ta
Liệu lòng đã sạch lúc qua bên bồi?

Tác giả : Phạm Xuân Trường