Là một ngày – thơ timbuondoncoi

0
40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Là một ngày mưa đổ
Thấy lòng mình bão giông
Ai dìu ai qua phố?
Ta như kẻ lạc dòng
 
Là một ngày nắng đốt
Tim hóa nắm tro tàn
Ai cùng ai thề thốt?
Ta tự mình đưa tang
 
Là một ngày rất lạ
Thế giới chỉ màn đêm
Ai cười hạnh phúc quá?
Ta chuốc mình say thêm
 
Là một ngày rất cũ
Ai cùng ta chung đường
Là một ngày rất cũ
Chỉ còn ta vấn vương…
Tác giả: timbuondoncoi