Không nỡ – thơ timbuondoncoi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Không nỡ nói những câu từ cay nghiệt
Đau lòng ta còn đau cả tim người
Nên chỉ nói: “Người ơi, ta rất tiếc…
Đoạn đường này mình chẳng thể chung đôi!”
 
Không nỡ cứa vết thương vừa rách miệng
Nên ủi an: “Âu cũng tại ý trời”
Cuộc tình ấy dẫu không như ý nguyện
Ta đâu oán người vì tay sớm buông lơi
 
Không nỡ nói, ngàn lần không nỡ nói
Nuốt đắng cay ta giấu lệ vào lòng
Rồi mỉm cười với người lần sau cuối
Vờ tim này đã thôi hết bão giông
 
Ta không nỡ chuốc lòng người đau khổ
Mà nhẫn tâm bóp nghẹt chính tim mình
Phía người đi trời nguôi dần bão tố
Phía ta ngồi đất vỡ rạn yêu tin.
Tác giả: timbuondoncoi