Khi nào thì hội viên bị kỷ luật?

  1. Khi hội viên vi phạm vào các quy định hoạt động: hội viên vi phạm các quy định hoạt động của CBT nói chung, chi hội nói riêng sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc khai trừ (tùy vào mức độ vi phạm).
  2. Khi hội viên không có tinh thần xây dựng chi hội, xây dựng CBT:

Hội viên bị đánh giá về năng lực và tinh thần hoạt động; không tham gia vào các sinh hoạt, các hoạt động của chi hội … có nguy cơ bị Chi hội trưởng đề xuất các hình thức như: tạm dừng hoạt động, rút thẻ, hoặc khai trừ hội viên.

  1. Khi sáng tác của hội viên bị tố là “đạo” hoặc đã từng được đăng/xuất bản nhưng vẫn đăng trên CBT, hội viên đó sẽ bị gỡ xóa bài ngay lập tức. Nếu vi phạm lần 2 sẽ bị khai trừ hội viên.
  2. Khi hội viên bị phát hiện có các hoạt động nói xấu, vu khống, gây mâu thuẫn nội bộ chi hội nói riêng cũng như cộng đồng CBT nói chung…có nguy cơ bị khai trừ hội viên
  3. Tất cả các vi phạm, hình thức xử lý vi phạm của hội viên có thể được đăng tải công khai trên trang.

Ban Quản trị