Khi nào được cấp thẻ hội viên?

– CBT thực hiện việc cấp thẻ cho hội viên mới theo chu kỳ 3 tháng/ lần. Hội viên được cấp thẻ là những người hoạt động tốt, có tinh thần xây dựng phong trào của chi hội nói riêng, của cộng đồng Cây Bút Trẻ nói chung.
– Chi hội trưởng sẽ là người xét và làm hồ sơ đề xuất để CBT kết nạp hội viên đó. Khi được phê duyệt, sẽ có quyết định kết nạp, cấp thẻ và các thủ tục liên quan.

Ban Quản trị