Hướng dẫn khiếu nại, tố cáo vi phạm của hội viên hoặc báo cáo các bài đăng vi phạm !

Trong quá trình hoạt động, CBT khuyến khích các cá nhân hội viên, bạn đọc phát giác và tố cáo các hành vi sau đây:

 1. Vi phạm các quy định về hoạt động của CBT
 2. Có dấu hiệu xâm phạm vào bản quyền tác phẩm của tác giả khác (hoặc nói cách khác là “đạo” tác phẩm của người khác)
 3. Đăng bài viết đã từng được xuất bản ở các nơi khác, hình thức khác (trừ trang Facebook  cá nhân)
 4. Có hành vi nói xấu, vu khống hoặc kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng CBT..
 5. Có hành vi được cho là phá hoại tài sản (kỹ thuật, webiste, fanpage, group…) danh dự, uy tín…của CBT.
 6. Sử dụng thẻ và áo đồng phục CBT vào những hoạt động không phù hợp hoặc khi đang mặc áo đồng phục và sử dụng thẻ có những hành vi được cho là vô văn hóa/đạo đức.
 7. Các Chi hội trưởng/Chi hội phó không làm tròn nhiệm vụ, không phát triển tốt các hoạt động của Chi hội hoặc có ý trù dập các hội viên.
 8. Các vấn đề khác bạn cho là cần thông báo với chúng tôi.

Để thực hiện việc thông tin, khiếu nại … các cá nhân hội viên, bạn đọc thực hiện các bước sau:

 1. Thông báo ngay cho Chi hội trưởng của mình để Chi hội trưởng có trách nhiệm thông báo với Ban Quản trị.
 2. Liên lạc trực tiếp với Ban Quản trị bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ: info.caybuttre@gmail.com (tiêu đề thư vui lòng ghi rõ: Thư khiếu nại hoặc thư tố cáo) Trong đó, thư cần có các nội dung sau:
  + Thông tin cá nhân của bạn (người tố cáo) bao gồm tên, tuổi, số điện thoại liên hệ, link facebook trang cá nhân. Chúng tôi yêu cầu thông tin thật thì mới tiếp nhận nội dung tố cáo và có kế hoạch xác minh, xử lý (Thông tin của người tố cáo sẽ được bảo mật 100%).
  + Trình bày rõ nội dung bạn khiếu nại tố cáo kèm bằng chứng để chứng minh cho quan điểm nội dung tố cáo.
 3. Trong trường hợp khẩn, có thể trực tiếp thông báo cho Tổng Phụ trách Nguyễn Huyền qua số điện thoại: 01683.583.073

Ban Quản trị