Hỏi đường – thơ Hoa Sữa

0
10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nguồn ảnh: Internet

Bé gì ơi chờ chút
Anh lạc đường mất rồi
Phiền bé cho anh hỏi
Đi mà…một chút thôi!

Đường vào tim của bé
Anh phải đi đường nào?
Rẽ cua và chạy thẳng
Hay anh quẹo làm sao?

Úi! Bé đi nhanh thế?
Anh hỏi thật lòng mà
Trời lạnh hơn rồi á
Mình bên nhau bé nha?

Bé lặng im “hem” nói
Là đồng ý phải không?
Nào, đưa tay anh nắm
Đông sẽ hóa xuân hồng!

(Hoa Sua -TP. Hồ Chí Minh)