Hỏi đáp về Cây Bút Trẻ

CAYBUTTRE.VN – Dưới đây là một số câu hỏi hoặc các quy định, quy chế hoạt động, là các giải đáp với mộT số thắc mắc thường gặp của mọi người về Cây Bút Trẻ. Với những thắc mắc nào các bạn quan tâm nhưng chưa có trong này, vui lòng gửi mail về cho chúng tôi nhé!

GIỚI THIỆU VỀ CÂY BÚT TRẺ >>

>>>>>  Mọi thắc mắc vui lòng gửi về hòm thư: info.caybuttre@gmail.com, tiêu đề thư vui lòng ghi rõ: thư hỏi đáp về Cây Bút Trẻ

 1. Cơ cấu tổ chức của Cây Bút Trẻ
 2. Thông tin liên hệ với các chi hội CBT 3 miền.
 3. Tôn chỉ mục đích hoạt động của Cây Bút Trẻ
 4. 06 điều quy định hội viên Cây Bút Trẻ không được làm
 5. Cây Bút Trẻ hiện tại có bao nhiêu chi hội và hoạt động như nào?
 6. Quy định chung về các bài viết, các sáng tác
 7. Cây Bút Trẻ có nhuận bút không?
 8. Làm thế nào để tôi được tham gia vào Cây Bút Trẻ?
 9. Khi nào thì được cấp thẻ hội viên?
 10. Quyền lợi của các hội viên là gì?
 11. Trách nhiệm chung của hội viên là gì?
 12. Khi nào hội viên bị kỷ luật?
 13. Tôi muốn tố cáo sai phạm hoặc khiếu nại về trách nhiệm của hội viên thì làm thế nào?
 14. Các cuộc thi viết
 15. Tôi muốn hỏi về việc truyền thông, quảng cáo trên Cây Bút Trẻ?
 16. Tôi muôn hỏi về hoạt động từ thiện của Cây Bút Trẻ và Quỹ từ thiện Tuổi Trẻ Xanh

Ban Biên Tập & Quản trị