Giấu – tác giả Thái Ngọc Phương

0
3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thơ: Thái Ngọc Phương

Vén tay trộm cái hương thầm
Giấu vào búi tóc vừa ngâm ngấm chiều
Dỗ thuyền ngược bến cô liêu
Để đêm mòn mỏi ít nhiều nhớ nhung

Hình như giữa chốn vô cùng
Có bàn tay vẫn mông lung dẫm dờ
Chạm vào thuở cũ thẩn thơ
Cho đêm xưa lẫn ảo mờ môi hôn…