Em mơ đời bình dị giống như thơ – thơ Phong Tâm

Em nghĩ gì để vẽ nên câu thơ?
Dòng mực đen trên từng trang giấy trắng?
Một chấm đậm chen giữa đời trầm lặng
Cuộc đời em xô theo thơ…
Một tình yêu thấp thoáng trong cơn mơ
Hạnh phúc sao chỉ như gió thẫn thờ
Lặng lẽ như tiếng ầu ơ ấm nắng
Em mơ đời bình dị giống như thơ
Em xếp lại từng con chữ quanh co
Cố chắp lại đâu đây đống tơ vò
Em vẫn tìm vần thơ còn bỏ ngỏ
Chẳng mất được, dù đời hóa ra tro.
Tác giả: Phong Tâm

 

Đánh giá về bài viết này!