•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Em chỉ là hạt bụi
Bé nhỏ rất đơn sơ
Sóng đánh dạt  bờ
Chìm mình trong biển cát.

Đời hạt bụi mặn chát
Thấm đẫm vị mưa sa
Chân vạn bước ngang qua
Đạp lên thân bụi nhỏ

Bụi nơi nào cũng có
Phiêu bạt khắp nhân gian
Phải đâu kiếp cơ hàn
Đời phiêu lưu  thế!

Bụi vô tình, nhỏ lệ
Khi chạm khóe mắt ai
Thương? Bụi có lẽ sai
Đành trôi theo giọt nước.

Bụi đi về phía trước
Chẳng còn vướng trên mi
Bên tóc mềm mộng mị
Lại theo gió mà đi.

Đừng ghét bụi mà chi!
Tội cho đời bụi lắm
Đời bụi luôn đằm thắm
Sống trọn kiếp nổi trôi.

Bụi chỉ  bụi thôi
Đơn sơ mà cao quý
Tình bụi trao hoàn mỹ
“Bụi hóa kiếp nhân gian”

Tác giả : Hoa Anh Túc