ĐƯỜNG VỀ NHÀ – tác giả Hoa Anh Túc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đường nào dát bạc tô son?
Đường nào dẫn lối để con về nhà?

Đường đời con bước chân qua
Khoác lên muôn tấm lụa là gấm nhung.
Buồn, vui, cười, khóc… cầm chừng
Để khi bên mẹ rưng rưng vỡ òa.

Đường nào ngan ngát cỏ hoa
Vừa chân con bước nhạt nhòa đắng cay
Con đường mẹ vẽ lên tay
Uốn quanh qua những tháng ngày trông mong.

Đường thương cây cỏ, uốn cong
Mẹ thương con nhỏ, lưng còng… mẹ ơi!

tác giả : Hoa Anh Túc