[Cuộc thi] Cứ vậy mà sống tiếp thôi… – Tác giả Phương Thụ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Quãng thời gian tuổi trẻ của tôi là vô số những lần thất bại. Những lần mệt mỏi. Những lần chán chường.

Bài viết đã bị xóa/gỡ bỏ khỏi hệ thống từ ngày 29/3/2019 do đề nghị của tác giả. Nội dung đề nghị tại thư điện tử ngày 22/3/2019.