Cơ cấu tổ chức

  1. Cộng đồng Cây Bút Trẻ được tổ chức thành các chi hội hoạt động với cơ cấu tổ chức như sau: 
  2. Cấp lớn nhất: Ban Biên tập & Quản trị sẽ bao gồm:

+ 01 Chủ biên (là người sáng lập CBT, quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chính).
+  01 Tổng phụ trách và các Phó Tổng phụ trách (nếu có) – là người lão đạo cao nhất của các hoạt động CBT (những người này phải có quyết định về việc bổ nhiệm chính thức từ cơ quan chủ quản)
+ Các Kiểm Soát Viên – những người này sẽ theo dõi và xử lý các hoạt động chung trên website (nội dung) và trên thực tế (hoạt động tổ chức đội nhó, chi hội, phong trào, kỷ luật…)

2. Cấp Chi hội : Hiện tại, các chi hội sẽ được phân theo khu vực vùng miền (Bắc, Trung, Nam) và chi hội đặc thù (Radio 21h và Fanpage). Chi hội sẽ bao gồm những nhân sự sau:

+ Chi hội trưởng: là những người phải có quyết định bổ nhiệm của Ban Quản trị (quyết định phải có chữ ký, con dấu của CBT và cơ quan chủ quản).

+ Chi hội phó: là những người được chi hội trưởng đề xuất để được bổ nhiệm. Quy chế bổ nhiệm Chi hội phó cũng giống như chi hội trưởng.

Chi hội dưới 15 hội viên chỉ có Chi hội trưởng. Chi hội nào có từ 16 hội viên trở nên được phép xin bổ nhiệm 1 Chi hội phó. Chi hội nào có từ 30 hội viên trở lên được phép xin bổ nhiệm 2 Chi hội phó. Chi hội nào có từ 50 hội viên trở lên được phép xin bổ nhiệm  3 chi hội phó.

+ Hội viên:  Hội viên không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo… Hội viên là những người có chung sở thích về văn chương. Mọi người sinh hoạt với nhau như những câu lạc bộ khác, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giúp nhau rèn luyện văn chương, sáng tác….

Hội viên muốn gia nhập chi hội phải thông qua Chi hội trưởng. Chi hội trưởng cảm thấy người đó đủ điều kiện về đạo đức, đam mê… thì làm hồ sơ, danh sách đề xuất xét kết nạp cho các hội viên mới đó.

Các hội viên sẽ được Chi hội trưởng xét để phân cấp Hội viên dự bị (tham gia sinh hoạt với chi hội khi chưa có thẻ, chưa có tài khoản). Hội viên chính thức (Có thẻ, có tài khoản)

Mỗi hội viên chỉ được tham gia trong 1 chi hội và chỉ được chuyển sinh hoạt khi có sự đồng ý của Chi hội trưởng nơi đi, chi hội trưởng nơi đến và sự phê duyệt của Ban Quản trị. Nghĩa là, khi các hội viên có nguyện vọng được chuyển sinh hoạt sang chi hội khác phải có sự báo cáo, sự đồng ý của nơi đi, nơi đến và thông báo phê duyệt.

Ban Quản Trị