tải xuống - Chung tay đẩy lùi Covid 19 - Thơ Đinh Hồng Huyến

Chung tay đẩy lùi Covid 19 – Thơ Đinh Hồng Huyến

Cuộc vận động sáng tác vì tinh thần chung tay chống lại Covid - 19

Việt Nam bất khuất kiên cường
Tinh thần đoàn kết mến thương vô cùng.
Mọi người xin chớ mông lung
Hãy tin vào Đảng ta cùng vượt qua!
Dịch này sao thắng được ta
Khi mà tất cả trẻ già chung tay.
Mọi người ý thức hôm nay
Ngày mai ta ắt đánh bay dịch này!
Việt Nam cố lên!!!

Tác giả: Đinh Hồng Huyến

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời