Chợ chiều cuối thu – thơ Hoàng Oanh

Quảy thu ra chợ chiều nay
Tôi rao bán nốt heo may rát lòng

Gom lời vét vốn tôi đong
Gánh hơi ấm áp sưởi lòng đêm đông

Hàng còn ế… tôi tặng không
Lại còn khuyến mãi bão giông lá vàng!

Nhanh tay nhé, kẻo ngày tàn
Trút đau… thanh thản yên nhàn đón đông.

Tác giả Hoàng Oanh

Đánh giá về bài viết này!