Chiếc cúc áo mùa thu – thơ Hiền

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mùa thu thay áo sớm nay
Bâng khuâng đính một vạt mây trắng ngần
Điểm thêm lá rụng trước sân
Vàng trong tia nắng, vàng ngân mắt huyền

Em về ngồi lặng trước hiên
Nghe mùa chải tóc dịu hiền câu thơ
Ai đem tình ý vu vơ
Làm thành cúc áo mùa thu… điệu đà

Chiếc cúc áo mùa thu xa
Nếu mai áo rách, mùa qua mấy mùa?

Tác giả: Hiền