Thơ

Không có bài viết để hiển thị

Có thể bạn muốn đọc

Vội – thơ timbuondoncoi

Em cắn vỡ màn đêm Khóc cạn dòng nước mắt Sao nỗi nhớ dày thêm? Sao cơn đau chẳng tắt?   Thu chưa lời từ tạ Đông vội vã tràn...

Nhớ một mái hiên

Có những ngày…

MAI – Thơ Đỗ Thành Nguyên