Các Chi hội Cây Bút Trẻ là gì, hoạt động như nào?

 • Chi hội Cây Bút Trẻ là các chi hội hoạt động theo khu vực được phân công (theo địa lý vùng miền hoặc hoạt đồng đặc thù)
 • Các chi hội sẽ hoạt động sinh hoạt với nhau dưới danh nghĩa là chi hội của Cây Bút Trẻ, là một bộ phận trực thuộc sự quản lý, điều hành của Cây Bút Trẻ.
 • Chi hội trưởng sẽ là người có trách nhiệm thực hiện các định hướng, các chỉ đạo từ Tổng phụ trách và Ban Quản trị.
 • Chi hội trưởng cùng các Chi hội phó điều hành, quản lý các hoạt động của chi hội và các hội viên của mình.
 • Các hội viên hoạt động dưới sự quản lý của Chi hội của mình. Theo cơ chế của từng chi hội đưa ra và cơ chế chung của CBT.
 • Hoạt động tại các chi hội sẽ bao gồm:
  + Cùng nhau sáng tác văn chương
  + Chia sẻ giúp đỡ nhau trong quá trình học tập và rèn luyện kĩ năng văn chương
  + Chia sẻ giúp đỡ nhau, cùng nhau sinh hoạt trong cuộc sống
  + Hoạt động các hoạt động xã hội như các lớp sinh hoạt, các hoạt động từ thiện theo định hướng của CBT và theo hoạt động riêng của mỗi chi hội.
 • Các chi hội hiện tại đã được thành lập

– Chi hội  Cây Bút Trẻ Miền Bắc: sẽ là nơi sinh hoạt của các hội viên đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực Miền Nam. Chi tiết các tỉnh thành trực thuộc xem ở đây. Xem trang riêng của chi hội Miền Bắc ở đây.

– Chi hội  Cây Bút Trẻ Miền Trung: sẽ là nơi sinh hoạt của các hội viên đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực Miền Nam. Chi tiết các tỉnh thành trực thuộc xem ở đây. Xem trang riêng của chi hội Miền Trung ở đây.

– Chi hội  Cây Bút Trẻ Miền Nam: sẽ là nơi sinh hoạt của các hội viên đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực Miền Nam. Chi tiết các tỉnh thành trực thuộc xem ở đây. Xem trang riêng của chi hội Miền Nam ở đây.

– Chi hội Radio 21h: là chi hội đặc thù chuyên hoạt động trong lĩnh vực radio (các bản đăng audio). Xem trang riêng của chi hội Radio ở đây.

– Chi hội  Fanpage: là các hội viên hoạt động trong lĩnh vực Social Network (bao gồm Fanpage, Group). Xem Fanpage của Cây Bút Trẻ tại đây.

 • Hoạt động các chi hội

– Các chi hội sẽ hoạt động theo điều lệ hoạt động, định hương và các chỉ đạo hoạt động được  Cây Bút Trẻ đưa ra. Mỗi chi hội là một đơn vị trực thuộc của Cây Bút Trẻ (đồng thời cũng được coi là một phần yếu tố trong hoạt động cộng đồng của Cơ quan chủ quản).

– Các hội viên tùy vào điều kiện (nơi ở, làm việc, học tập) hoặc khả năng (đam mê, khả năng lĩnh vực chuyên môn) có thể liên hệ với các Chi hội trưởng dể xin kết nạp để được hoạt động tại một trong các chi hội trên.

Ban Quản trị