Buông yêu – thơ Hoàng Oanh

Biết rằng
Rét buốt đã về
Mây bay theo gió
Trăng thề trôi xa

Biết rằng
Anh ngự trong ta
Sao không chạm tới
Không là của nhau?

Biết rằng
Tiếc nuối là đau
Lần theo tiếng sáo
Qua cầu Trương Chi…

Buông yêu nhé
Mối tình si
Nhớ thương xây cất
Thành trì vây ta!

Tác giả: Hoàng Oanh

 

 

Đánh giá về bài viết này!