•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Chẳng nhớ nổi qua bao mùa gió bấc
Lá ôm hoa, vẹn một sắc chân tình
Chẳng nhớ nổi anh bao lần lỡ hẹn
Để vô vàn nỗi nhớ chỉ lặng thinh

Ai đó bảo anh đi tìm chốn khác
Cũng có hoa và có vạn sắc hương
Đâu như em, mang một mình một vẻ
Dẫu đớn đau… vẫn hướng một con đường!

Và có thể là chúng mình hết thương
Nên hôm nay nào đâu về chung lối
Anh tiếc không một thời ta nông nổi
Nhưng đã yêu bằng tất cả lòng mình…

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Nhàn