•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cha… vầng ánh sáng trên cao
Là nguồn cảm hứng ngọt ngào đời con
Nét mày năm tháng hao mòn
Sử kia minh chứng núi non bóng mờ.

Điểm gì sánh tựa lời thơ
Tô thêm sắc thắm đôi bờ sông xanh
Cho thuyền lướt sóng tròng trành
Con như thấu hiểu yến oanh hồng trần.

Tường rào dẫu cản bước chân
Tận nơi xa ấy ai gần ai xa
Bốn bề sóng gió la đà
Bờ nao neo đậu lời ca ân tình.

Non già nơi chốn bình minh
Sông sâu biển vắng muôn hình sóng xô
Cha là nét sử điểm tô
Cho con tường tận bốn bờ non sông!

Tác giả: Hòa Bình Nguyễn